Project Description

3 Boyutlu Yazıcı ( 3D Printer ) Nedir?


Bilgisayar ortamında tasarlanmış ve modellenmiş ürünlerin katı model halinde üretilmesini sağlayan makinedir.

3D Yazıcı Tarihi

İlk 3D yazıcı teknolojisi Charless Hull tarafından 1984 yılında ortaya çıkmıştır. 1986 yılında 3D Systems adlı ilk 3D yazıcı şirketinin kurulmasıyla yeni bir sektör doğmuştur. 90’lı yıllarda bu teknoloji hızla ilerlemiş, Amerika’da ilk renkli baskı alınmıştır. 2005 yılında başlayan ve 2007 yılında ilk açık kaynak kodlu, kendi parçalarını dahil prototipleyebilen yazıcıları çıkaran RepRap projesi ile 3D yazıcılar evlerimize kadar ulaşmıştır. Bu girişimin amacı maliyeti azaltarak kullanımı yaygınlaştırmaktı ve günümüzde ne kadar büyük bir başarıya ulaştığını görebiliyoruz.

Nasıl Çalışır?

3D yazıcılar, katmanlı imalat (Additive Manufacturing) diye nitelendirilen bir üretim yöntemi ile çalışırlar. Baskı için birçok hammadde kullanılsa da genellikle filament diye nitelendirilen termo plastik materyaller kullanılır.


Prototipleme Nedir?

3 Boyutlu Yazıcı ( 3D Printer ) ile prototipleme, çizim programlarında hazırlanan üç boyutlu çizimlerin, üretimi yapılarak elle tutulur birer fiziksel modeller haline getirilmesi işlemine denilmektedir.


3 Boyutlu Yazıcı Uzmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?


Bu eğitim, kendisini geliştirmek isteyen ve yeni bir meslek edinmek isteyen tüm teknoloji sevenlere açıktır. Eğitime katılacak kursiyerlerde  herhangi bir eğitim mezuniyeti aranmamaktadır. Teknik alt yapısı olmayan kursiyerlere gerekli alt yapıyı bizler vermekteyiz. 2014 yılından bu yana hemen hemen her sektörden katılımcılara eğitimler verilmiş ve hepsinde de başarılı çıktılar alınmıştır. Uygulamaya yönelik içeriği ve konuları ile Türkiye’nin en kapsamlı eğitimini vermekteyiz.


Neden 3D Printer Eğitimi?


3 Boyutlu yazıcılar teknolojisi, yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu eğitime katılan kursiyerler son yılların en önemli teknolojisini yakından tanıma fırsatı bulacaktır. Kursa katılan kursiyerler yakında en çok aranacak mesleklerden birine sahip olacaktır.!